Välkommen till Allinsamverkan.se!Klicka för större bild

Slutkonferens för ALL-IN den 22 mars 2022

Slutkonferensen för projektet ALL-IN hölls på Folkets Hus i Trollhättan, de som presenterade var på plats och resterande via Teams.

Bildkollaget visar alla som presenterade eller deltog på annat sätt.

Dokument: aa

2022-03-28Klicka för större bild

Slutkonferens för ALL-IN 22 mars 2022

Konstnären Mattias Kvick tecknade under tiden Slutkonferensen pågick.
Några av hans bilder ser ni här.

2022-03-27Program för projekt ALL-IN Slutkonferens den 22 mars

Dagens upplägg för slutkonferensen den 22 mars 2022.

Dokument: Program för den 22 mars, Slutkonferens Projekt ALL-IN

2022-03-03Slutkonferens för projekt ALL-IN den 22 mars

Inbjudan till slutkonferens med anmälningslänk

Dokument: Inbjudan till slutkonferens med anmälningslänk

2022-02-22Klicka för större bild

Slutkonferens ALL-IN 22 mars 2022

2022-01-19